Dişli Dövme Dövme Sanayii Sürekli İlerleme Eğilimindedir

- Dec 08, 2017 -

Çin'in DTÖ'ye katılımı kademeli olarak önemli bir uluslararası ticaret haline geldi. Aynı zamanda, küresel ekonomik genişlemeye katkıda bulunmuş ve Asya'da büyük ekonomik etkilere neden olmuştur. Çin dev bir imalat sanayi haline geldi. Çin'in yerli halka açık işletmelerinin gelişimi, kıyı endüstrilerinin entegrasyonu ve sanayi yapısındaki değişikliklerin başlangıcı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin üyeleridir. Coğrafi ilişkileri nedeniyle, Asya ülkelerinden doğrudan etkilenmesi gereken en büyük görev, kayıplardan nasıl kaçınacağıdır. İlerleyen sanayi, ASEAN üyesi olan UX ülkelerinin baskısına ve yapısal reformların ekonomik entegrasyonuna enjekte etti.

Son yıllarda, güç, metalurji, petrokimya ve diğer ilgili endüstrilerde, ürün katma değerini, yüksek katışıklılığı, yüksek enerji tüketimini, düşük verimlilikli ekipmanı, verimli, enerji tasarruflu ürün katma değeri, dönüşüm ve eliminasyonunu gerçekleştirmek için sanayiyi dövme yapan Çin dişli çarkı , büyük ekipman yatırımının çevresel koruması fırsatların hızla gelişmesi olmuştur. Kaynaklara güvenmek ve çevre gelişim biçimini feda etmek ve nükleer enerji ve rüzgar enerjisi gibi güçlü yenilenebilir enerjileri geliştirmek politikası, büyük dövme endüstrisinin geliştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır.

Endüstri üretiminde dövme tüm dişli çember, kısa sürede birkaç yıldır artmaya devam etti, özellikle büyük dövme ürünler için dünya çapında sıkıntısı olan, kısa arzdaki ürünler için talep büyük dövme üretim kaynakları ile işletmeler için rekabet için önemli bir kaynak haline geldi dünya. Tüm endüstrinin ekonomik faydaları açıkça artmıştır. Endüstri gelişme için nadir bulunan bir fırsattan yararlandı. Tüm sanayinin üretimi, yeni ürün geliştirme çıktı değeri ve büyük ekonomik göstergeler, Çin'in büyük dövme endüstrisinde rekor seviyede bir artış yarattı.

Hassas dövme ve teknolojisiz araştırma ve geliştirme halkaları sürekli olarak güçlenmekte ve Japonya'nın imalat hassasiyeti, üretkenlik ve rekabet gücü açısından kaynak ve ürün üretiminde daha çok odaklandığı alanlarda uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Son yıllarda denizaşırı fabrikalarda büyüme trendi var, kısmen Kuzey Amerika ihracat büyümesi halkasını dengeleyecek, yurtdışı üreticilerin Kuzey Amerika'da giderek daha fazla olduğu söyleniyor. Dövme endüstrisi Kuzey Amerika'daki çelik ve metalurji endüstrisi, 2/3 Kuzey Amerika Çelik Şirketi birleşmesi ve yeniden yapılanması ya da birçok şirket tarafından inşaat demiri dövülmesi, çelik dövme tesisi, son çelik, demir ve çelik vergi sistemi tasarımı Endüstrinin çeliklerine yardım etmek, ayağa kalkmak değil, çelik sektöründeki tüketicileri dövmek değil.

  • Dövülmüş Dişli Yüzükleri
  • Boş Rulman
  • Disk Bağla
  • Dövme Hollow
  • Dövme Kol
  • Flanş Spacer

ilgili ürünler